Beslissing Voetbalfederatie Vlaanderen mbt jeugdploegen (tem U17)

hierbij de communicatie van Voetbal Vlaanderen mochten ontvangen mbt de jeugdploegen (alle ploegen tem U17)
 
 
1. Veldvoetbal
1.a. jeugd Onze ruim 150.000 meisjes en jongens die in onze jeugdreeksen (gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal) in normale omstandigheden wekelijks voetballen, wensen we van zodra het mag terug te activeren. De jeugdkalenders die momenteel online staan zullen als kader behouden blijven en kunnen gespeeld worden vanaf het moment dat de overheid dit toelaat.
Het moment waarop bepaalde leeftijdscategorieën aan hun kalender mogen beginnen is afhankelijk van politieke beslissingen. De huidige aanpassing inzake de ‘buitenschoolse activiteiten’ zal ook impact hebben.
Voor U14 t.e.m. U19 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende: – Voorheen konden deze jeugdcategorieën enkel trainen per 4 (incl. begeleider), zonder contact. – Vanaf maandag 01-02-2021 kunnen deze categorieën trainen in een bubbel van 10 (excl. begeleider) en dit enkel outdoor – Wedstrijden kunnen voorlopig nog niet worden gespeeld, maar alle mogelijke wedstrijdvormen met contact t.e.m. 5v5 kunnen worden aangeboden in de eigen bubbel. We adviseren onze clubs om deze jeugdspelers dit aanbod te gunnen en eraan mee te werken om onze tieners deels uit hun isolement te halen. We zijn er van overtuigd dat er in een training met maximum 10 spelers zeer veel leermomenten en spelplezier kunnen aangeboden worden.
Voor U6 t.e.m. U13 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende: – Voorheen konden deze jeugdcategorieën zowel indoor als outdoor trainen binnen een maximale bubbel van 50
Vanaf maandag 01-02-2021 kunnen deze categorieën enkel nog outdoor trainen, in een bubbel van 10.
– Vriendschappelijke wedstrijden konden tot nu toe worden gespeeld en normaliter zouden deze jeugdcompetities kunnen opstarten in het weekend van 6 februari. Dit kan voorlopig niet meer. Niet indoor, maar ook niet outdoor. De verschillende wedstrijdformats 2v2, 3v3 en 5v5 kunnen op training binnen de eigen bubbel blijvend worden gespeeld.
De wedstrijden in de jeugdkalender en aanvullende vriendschappelijke wedstrijden kunnen pas aangevat worden na toelating door de overheid. Momenteel is nog geen datum van hervatting bekend.
Ook voor de sportkampen is er een wijziging. Tot op heden konden deze tot en met U13 worden aangeboden in een maximale bubbel van 50. Dit wijzigt naar een maximale bubbel van 25, waardoor ook de Krokuskampen in een andere context dienen aangepakt.
Gezien de vele vragen die we vanuit het voetbalveld ontvangen, vestigen we graag de aandacht op de organisatie van de traditionele Paas- en andere jeugdtornooien. Hier is meer dan waakzaamheid geboden. We willen er niet op vooruitlopen, maar het lijkt ons -alvast nu- logisch dat kleinschalige tornooien normaliter makkelijker zullen kunnen doorgaan, eerder dan grote massatornooien.
Alle vriendschappelijke wedstrijden die dit weekend (30 en 31 januari 2021) gepland stonden, zijn geannuleerd. Het is in de geest van de hoger beschreven beslissingen niet opportuun deze toch nog te laten doorgaan.