Schrijven van onze jeugdvoorzitter

Beste spelers, ouders, …
In deze moeilijke periode van corona is het gissen en vissen naar hoe en wat, en waar er iets mag en niet mag.
Velen vragen zich soms af, wat mogen en kunnen we nog, zowel in het dagelijkse leven van werk, privé als van
ontspanning (hobby).
Wij begrijpen dat velen onder jullie ouders en spelers met vragen zitten over het verdere verloop van de
voetbalactiviteiten voor onze jeugd op KWS Oudenburg.
Maar jullie moeten ook begrijpen dat dit voor ons (bestuur) ook geen gemakkelijke opdracht is om bijna wekelijks
te moeten horen en lezen dat er wel iets veranderd op het gebied van sport en ontspanning, en dit door
verschillende instanties.
Wel, ik heb na veel opzoekingswerk besloten jullie allen in te lichten over het verdere verloop van de
voetbalactiviteiten op KWS Oudenburg voor de jeugd.
We hebben hierbij alle instanties die een of andere inbreng hebben hieromtrent geraadpleegd of hun reglementen
nagelezen. (nl. Crisiscel van de Overheid, de KBVB, Voetbal Vlaanderen, Stad Oudenburg,
Bestuur KWS Oudenburg, maatregelen omliggende ploegen, enz…)
Het volgende kwam hierbij uit de bus voor onze vereniging KWSO:
1. Alle jeugdploegen tot en met U13 mogen trainen in bubbels van 10.
(Dit doet KWSO al sedert december 2020, eerst 1x in de week en sedert januari 2021 terug 2x in de week).
Als een van de weinigen in onze omstreken.
Dit zal zo blijven tot eind april 2021 (indien er niets meer wordt gewijzigd).
2. Alle accommodatie op KWSO blijft gesloten tot we toelating krijgen om deze terug te openen.
(nl. kleedkamers, douches en kantine blijven dicht)
3. Alle opgelegde maatregelen voor het goede verloop van de trainingen blijven gelden.
– spelers komen aangekleed naar de training en verlaten zo ook de training.
– spelers brengen hun eigen bidon met drank mee.
– per speler mag er 1 ouder op de training aanwezig zijn.
– de ouders dragen bij elke training een mondkapje en houden zoveel mogelijk
de gevraagde afstand van 1m50.
– na de training wordt er gevraagd onmiddellijk de accommodatie te verlaten.
4. Alle jeugdcompetities tot en met U13, die zouden opstarten op 6 februari 2021 werden terug on hold gezet
tot de federale overheid terug beslist om op te starten.
U15, U17, U21 en A en B elftallen starten niet meer op en alles begint volgend seizoen opnieuw.
5. Wat betreft de lidgelden op KWS Oudenburg voor het lopende seizoen.
Na een online-vergadering met het hoofdbestuur werd hierover het volgende beslist:
Alle jeugdploegen tot en met U13 :
Wij vragen alle ouders de lidgelden (deel 2) over te maken aan KWS Oudenburg.
Redenen:
Wij hebben bij deze groepen tot en met eind januari alle verplichtingen tegenover de voetbalbond
moeten nakomen wat betreft de gelden voor verzekeringen, ledengelden, enz…
Tevens hebben wij besloten om onze trainers verder te betalen voor de geleverde
prestaties en inspanningen die zij nu voor ons spelers doen.
Onze voetbalvereniging krijgt geen enkele inkomst binnen sedert oktober 2020,
en zelfs de maanden ervoor waren heel beperkt.
Geen enkele activiteit hebben we kunnen laten doorgaan, wat normaal toch een groot deel inkomsten
met zich meebrengt.
Een aantal sponsors hebben besloten hun sponsoring stop te zetten door de moeilijke coronatijden.
Door deze redenen vragen wij jullie ons het lidgeld over te maken en zo ook onze verplichtingen tegenover
de trainers te kunnen blijven naleven voor de rest van dit seizoen.
6. Ons einde-seizoenstornooi voor de jeugd gaat voorlopig door op zaterdag 24 april 2021.
(Onder voorbehoud van wijzigingen door maatregelen)
De jeugdtornooien door andere voetbalploegen zullen wij in de mate van het mogelijke zeker aan
deelnemen in de maanden april en mei 2021.
7. We gaan proberen, indien mogelijk, nog een activiteit te organiseren om wat geld in het laatje te
brengen voor onze jeugdploegen.
Mogelijks een paasontbijt (Take-away – of gaan huis geleverd), koekenverkoop, paaseierenverkoop.
8. Wat betreft het volgende voetbalseizoen 2021-2022 hopen wij terug een gewoon verloop te kennen
en alle problemen achter ons te kunnen laten.
Hiervoor zijn enkele mensen van het jeugdbestuur al volop bezig met de indeling van onze
jeugdploegen en ook met onze trainers en nieuwe trainers voor volgend seizoen.
We proberen om in de maand mei alle info hierover te kunnen doorgeven aan alle spelers en ouders
van KWS Oudenburg via een infoboekje 2021-2022.
Deze brief sturen wij u nu pas daar het voor ons en zoveel anderen een moeilijke tijd was en nog is en we
op vele vragen zelf geen antwoord wisten of kregen.
Ik streef ernaar om de communicatie te verbeteren bij KWSO maar ik streef er ook naar enkel correcte
info door te geven en niet u wekelijks info te geven die we na enkele dagen terug moeten wijzigen
of toch niet correct blijkt te zijn.
Indien nog vragen of andere problemen heeft mag u mij deze gerust doorgeven of doorgeven aan de trainer.
Wij proberen deze voor u zo goed als mogelijk te beantwoorden.
Met vriendelijke, sportieve groeten,
en hou het veilig en gezond,
Kurt Devlieghere
(Jeugdvoorzitter en bestuurslid KWSO)