Wat te doen bij een ongeval

Vraag een aangifteformulier aan de trainer, afgevaardigde, bestuurslid of download via de website.

– Laat de “Medisch Getuigschrift” door de behandelende geneesheer goed en volledig invullen, ondertekenen en afstempelen.

– Bezorg het “Aangifte Sportongeval”  binnen de 8 dagen aan de secretaris Marc Vandewiele, Jeugdpad 1 Oudenburg.


 

Vergeet niet een ziekenfondsklevertje bij te voegen.

De trainer, afgevaardigde, bestuurslid of secretaris vult vervolgens de achterzijde van het formulier in.


– Enkel een onmiddellijke aangifte kan garanderen dat dit document tijdig bij de K.B.V.B. aankomt en u kunt genieten van een tussenkomst.