Procedure

Wat te doen na voetbalongeval ?
Volg deze procedure nauwkeurig en volledig , het kan u veel geld besparen!

Indien de blessure ernstig genoeg is om een arts te raadplegen moet volgende procedure stipt gevolgd worden :

1) Bij de dokter moet een formulier “Medisch Getuigschrift” ingevuld worden door de behandelende arts . Dit formulier kan je downloaden op de website van KWSO in de rubriek “downloads” , of verkrijgen bij de clubdokter (ziewebsite: “contact”) of ploegafgevaardigde of clubsecretaris (zie website:“contact”).
Dit formulier moet binnengebracht worden bij de clubsecretaris BINNEN DE 8
DAGEN na het ongeval !

2) Daarnaast wordt het formulier “Aangifte van Ongeval” (ook te vinden bij “Downloads” op de website) ingevuld door de
clubsecretaris ; daarom moet een formulier “Bijlage Voetbalongeval” (zie website:
Downloads ) volledig ingevuld binnen de 4 dagen na het ongeval bij de clubsecretaris
worden binnengebracht .
Vergeet daarbij geen klevertje van uw ziekenfonds te kleven !

3) Didier Verspurten (didier.verspurten@proximus.be) 0475/376099 is de contactpersoon om de aangiftes DIGITAAL te verwerken.

Alle ploegafgevaardigden zijn in het bezit van de formulieren “medisch getuigschrift” die zij aan de betrokken speler dienen mee te geven bij blessure.

4) Na aangifte van het ongeval bij de KBVB krijgt u van de clubsecretaris opnieuw een
formulier “ Ontvangstbewijs-Getuigschrift van Genezing “ , dat moet ingevuld worden door de behandelende dokter met de datum waarop het voetballen of trainen opnieuw mag worden hernomen (is datum van genezen en opnieuw voetbal spelen).
Na het volledig en correct invullen van dit formulier door de dokter moet u dit formulier terugbezorgen aan de clubsecretaris , samen met de BEWIJZEN van de terugbetaling van het ziekenfonds.
Ook bewijzen van apothekerkosten moeten hierbij worden ingediend.

HET IS VERBODEN VOETBALLEN OF TRAINEN TE HERVATTEN ZONDER DIT SCHRIFTELIJK BEWIJS VAN DE DOKTER !!

4) Terugbetaling van uw onkosten wordt geregeld door de penningmeester van de club:
Kurt Vandekerckhove ( 0479536524 ) nadat hij een gedetailleerd kwijtschrift van het bedrag , dat het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB u toekent , van de KBVB heeft ontvangen.

5) Lees ook aandachtig in de rubriek “Kinesitherapie “ hoe u de behandelingen voor Kine
moet aanvragen . Doe dit exact zoals aangegeven , zoniet moet u deze kosten volledig zelf betalen.

6) Lees ook in “Aanbevelingen “ op onze website bijkomende tips om alles goed te laten verlopen
na een voetbalongeval. Alle nodige formulieren kunnen gedownloaded worden op de website van KWSO , of bekomen bij de club- of jeugdsecretaris of afgevaardigde .