Charter voor ouders en supporters

Jeugdvoetbal op KWSO moet plezierig blijven in een amicale sfeer met veel ambiance . Daarom is het belangrijk voor ouders , familieleden en supporters bij het maken van ambiance om enkele regels te respecteren

1. De ouders van elk KWSO spelertje word met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz….) voor alle jeugdspelers van KWS Oudenburg te supporteren.
2. Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door KWSO aangestelde trainer/opleider komen.
3. Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen, die mensen kunnen ook fouten maken. Onfair gedrag kan tot zware boetes leiden .
4. Het betalen van de jeugdspeler voor de geleverde prestatie of doelpunt(en) raden wij ten stelligste af.
5. Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper ! Steun hem ook als het eens minder loopt.
6. Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk. Supporter niet alleen voor uw zoon maar voor alle spelers in de ploeg.
7. De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders met betrekking tot de activiteiten van een speler.
8. Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de jeugdcoördinator of sportieve cel. Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen. Doet dit NA de wedstrijd of training.
9. Ongeacht het klassement van onze ploegen, streef ik samen met de andere ouders, familieleden of supporters altijd “het kampioenschap van de beste supporters in de gezelligste club” na. Dat betekent dat ik op alle vlakken de principes van fair play hanteer , rascisme nooit zal dulden en bovenstaande principes respecteer.
10. Leer uw zoon van jongs af een gezonde levensstijl aan (roken , alcohol , nachtrust , ….) : het zal voor zijn sportbeleving een grote steun zijn.
11. Drink geen alcohol als je jeugdspelers vervoert bij een uitwedstrijd.
12. Het inrichten van feestjes , etentjes , vieringen , enz…gebeurt altijd na overleg met het jeugdbestuur. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.
13. Gezien de spelers verschillende maal per week op KWSO zijn , is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de sportieve leiding op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden , problemen op school , eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties komen.
14. Elke ouder ( of verantwoordelijke van een speler van KWSO wordt geacht bij lidmaatschap kennis genomen te hebben van dit interne reglement voor ouders en spelers.

Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging !!!