Missie en visie

MISSIE en VISIE van de club.

 

Bij KWS Oudenburg streven we nog steeds naar een goed beleid en een goede

infrastructuur om de aantrekkingskracht van KWS Oudenburg te verhogen ten opzichte van de voetbalverenigingen van de ons omringende gemeenten.

KWS Oudenburg is er voor ieder kind van Oudenburg en omliggende die op een aangename en leerrijke manier aan voetballen willen komen doen.

KWS Oudenburg is er voor iedere ouder die op een positieve manier onze spelers komt aanmoedigen.

KWS Oudenburg is er voor iedere sympathisant die onze club/jeugdwerking als medewerker wil steunen.

 

 

 1. Sportief
 • Het is de bedoeling, om met bekwame (dit zijn in onze mening gekwalificeerde of door praktijkervaring gevormde) trainers en minstens één jeugdploeg in competitie per leeftijdscategorie van U6 tot en met U21 via een duidelijk en kwalitatief opleidingsplan een optimale leeromgeving te creëren.
 • Elke speler die lidgeld betaald heeft en de trainingen regelmatig volgt heeft de garantie van minstens 50% van de speeltijd over de ganse competitie daadwerkelijk te voetballen.
 • Het moet bij KWSO de betrachting zijn om met het eerste elftal minstens op het niveau van tweede provinciale te spelen en daarvoor een kwalitatieve jeugdopleiding te verzekeren. Met deze begeleiding van onze jeugd beogen we op korte termijn een terugkeer met ons A-elftal naar tweede provinciale met een maximum aan eigen opgeleide spelers. Een terugkeer naar het idee dat sportieve ambitie een voorrang heeft op het kansen geven aan talentvolle eigen opgeleide spelers is niet meer bespreekbaar binnen de club.
 • Het doorstromings- en terugvloeibeleid zo goed mogelijk verzorgen opdat de spelers op geen enkel ogenblik belemmerd worden in hun ontwikkeling.
 • Een sportmedische/medische screening van de spelers opstellen en implementeren opdat iedereen op KWSO op een gezonde manier aan sport kan doen .

 

 

 

 1. Maatschappelijk :

     –   Ieder lid van KWSO moet met plezier naar de club komen , om te trainen , spelen  of om op welke manier ook deel te nemen aan sportieve en extra-sportieve activiteiten binnen de club.

     –   Het zal tevens de betrachting zijn om naast een 1ste elftal een beloftenelftal (provinciale reserven) in competitie te laten uitkomen die vooral bestaat uit eigen opgeleide spelers, zodanig dat iedereen ook na de jeugdopleiding kan blijven voetballen op KWSO om zo ook het familiale clubgevoel te vergroten.

     –   Het is duidelijk dat we willen uitgroeien tot een club voor iedereen. Daarom moeten we een vangnet voorzien om de minder begaafden , de sociaal zwakkeren en mensen van alle nationaliteiten op te vangen en de kans te bieden om te voetballen. Door ook een start genomen te hebben met een damesploeg in derde provinciale , wil KWSO duidelijk maken dat we een club zijn die diversiteit binnen onze vereniging ambiëert.

     –    Doelstelling van KWSO is een warme , familiale en sportieve club te vormen waar leden na hun sportieve carrière , binnen of buiten KWSO , nog jaren een meerwaarde voor de club kunnen betekenen.

Op deze manier wil KWS Oudenburg een belangrijke sociale rol spelen binnen de gemeenschap van de Stad Oudenburg.

 • Het nastreven van bestuurlijke continuïteit en visiegebonden  
 • Door middel van een pedagogische leiding en begeleiding bijdragen aan de opvoeding. Enerzijds door het opleggen van orde, tucht en zelfdiscipline en anderzijds door het leren omgaan met de waarden van het fairplay-charter en de

 

 1. Kernwaarden

Om onze visie werkelijkheid te laten worden onderstrepen we onze volgende kernwaarden waarvoor KWSO wil staan

 

 • de club moet zorgen voor een familiale sfeer waar de speler FUN beleeft aan zijn voetbalhobby en de medewerkers , sportief of extra sportief , met plezier deelnemen aan alle activiteiten
 • Een club voor IEDEREEN , van welke rang of stand , van welk ras of geloofsbelijdenis , begaafd of niet , met respect voor iedereen binnen en buiten onze club.
 • Voetbalopleiding (FORMATION) olv goed opgeleide trainers en begeleiding van afgevaardigden die RESPECT & DISCIPLINE hoog in het vaandel dragen.
 • Een goede INFRASTRUCTUUR en MATERIAAL die een kwalitatieve opleiding garanderen.
 • Een goede COMMUNICATIE , zowel binnen de club en zijn leden , als naar alle instanties die interesse in onze club tonen.