Aanbevelingen

* De dienst Ongevallen van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks verband houden met het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband.
* Sportletsels die reeds bestonden zijn niet verzekerd (vb: tendinitis, hyperventilatie, opnieuw last krijgen van eerder opgelopen kwetsuren, …) Bepaalde kosten worden ook niet terugbetaald (vb: farmaceutische producten, speciale taping,…) Laat je bij twijfel vooraf informeren.
* De dienst Ongevallen is een beperkte verzekering. Indien men als speler nog beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, terugbetaling alle medische kosten, dagvergoeding, …) dient men een prive- of hospitalisatieverzekering af te sluiten.
• Bijkomende kinebeurten moeten worden aangevraagd met een doktersbriefje vooraleer deze worden aangevat.
• Na herstel en groen licht van de dokter, het origineel herstelattest indienen bij Marc Vandewiele.
• Na enige weken +/-6 krijgt u per post een afrekening van de tussenkomst verminderd met 10,50€ dossierkosten
• Het toegekende bedrag wordt eerst ontvangen op de rekening van KWS Oudenburg en wordt dan doorgestort door de penningmeester op het rekeningnummer dat vermeld staat op de door u ingevulde vragenlijst.
• Belangrijk: Het is de verantwoordelijkheid van de gekwetste speler, dat alle administratie binnen de opgelegde termijnen bij de secretaris terecht komt. Het gaat tenslotte om de terugbetaling van de door de speler gemaakte onkosten.

Het formulier moet binnen de termijn van 14 werkende dagen naar de KBVB opgezonden worden. Komt de aangifte te laat, dan kan U niet rekenen op een tussenkomst van de KBVB.

Ter informatie hierna het normale verloop bij de financiële afhandeling, na de aangifteprocedure :
• U betaalt in eerste instantie ALLE Medische kosten zelf.
• U gaat naar de ziekteverzekering en U krijgt daar een gedeelte ervan terug.
• U dient ALLE bewijsstukken te bewaren.
• Op het einde van de behandeling moeten al deze bewijsstukken via ons naar de KBVB opgestuurd worden die in principe het verschil nl. remgeld (verminderd met dossierkosten) zal terugbetalen.