Soccerpal

SOCCER-PAL is ideaal om individueel en op een zeer kleine ruimte met weinig materiaal (netje en bal) de algemene en specifieke coördinatie van de jonge spelers te verbeteren, in het bijzonder het plaatsen van de steunvoet, het trappen met de verschillende delen van de voet (+ tweevoetigheid). Kinderen zijn zeer enthousiast voor „soccer-pal‟ op voorwaarde dat de oefeningen haalbaar maar toch uitdagend blijven. Gezien de hoge intensiteit is het raadzaam om voldoende recuperatie te voorzien tussen de oefeningen enerzijds en de tijdsduur beperkt te houden anderzijds. Het is dus raadzaam frequent soccer-pal te herhalen, doch maximum 10 tot 15 minuten (= als tussenvorm). Soccer-pal kan ook meegegeven worden als huiswerk. Er worden 3 niveaus onderscheiden : U6-U7 (C), U8 (B), U9 (A)

Niveau A
Lichte looppas, bij elke stap bal voorwaarts toetsen, binnen- en buitenkant rechtervoet.

Lichte looppas, bij elke stap bal afwisselend met linker- en rechtervoet voorwaarts trappen.

Lichte looppas, afwisselend 2x links en 2x rechts toetsen.

Bal toetsen binnenkant rechtervoet en met punt rechtervoet rugwaarts tippen.

Bal toetsen binnenkant linkervoet en met punt linkervoet rugwaarts tippen.

Bal toetsen rechtervoet + rechter-linkervoetcontact (trippling) + toets rechtervoet.

Bal toetsen linkervoet + linker-rechtervoetcontact (trippling) + toets linkervoet.

Bal toetsen afwisselend linker- en rechtervoet met 3 voetcontacten tussen de 2 baltoetsen.

Bal afwisselend voor-opwaarts toetsen binnenkant rechtervoet + achter re-steunvoet met binnenkant li-voet.

Bal afwisselend voorwaarts-opwaarts toetsen binnenkant linkervoet + achter linkersteunvoet met binnenkant rechtervoet.

Bal afwisselend voorwaarts-opwaarts toetsen met binnenkant linker- en rechtervoet achter steunvoet.

Afwisselend met linker- en rechterwreef voor het lichaam trappen + zijwaartse verplaatsing met 3 voetcontacten.

Bal zijwaarts toetsen met volledige balrotatie voor lichaam, afwisselend met binnenkant linker- en rechtervoet.

Bal zijwaarts toetsen met volledige balrotatie voor lichaam, afwisselend met buitenkant linker- en rechtervoet.

Bal voorwaarts toetsen + controle dij.

Bal voorwaarts toetsen + controle borst.

Bal voorwaarts toetsen + terugspelen hoofd.

Bal voorwaarts toetsen + terugspelen schouder.

Bal tussen voeten met binnenkant linker- en rechtervoet heen en weer spelen.

NIVEAU B

Bal voorwaarts-opwaarts toetsen binnenkant rechtervoet.

Bal voorwaarts-opwaarts toetsen binnenkant linkervoet.

Bal afwisselend binnenkant rechter- en linkervoet voorwaarts-opwaarts toetsen.

Bal afwisselend 2x binnenkant rechtervoet + 2x binnenkant linkervoet toetsen.

Bal zijwaarts-opwaarts toetsen buitenkant rechtervoet.

Bal zijwaarts-opwaarts toetsen buitenkant linkervoet.

Bal toetsen afwisselend buitenkant rechter- en linkervoet.

Bal toetsen afwisselend 2x binnenkant voet en 2x buitenkant voet.

Bal afwisselend binnen- en buitenkant toetsen voorkeurvoet.

Bal afwisselend binnen- en buitenkant toetsen niet-voorkeurvoet.

Bal afwisselend 2x binnenkant rechtervoet toetsen + 2x buitenkant rechtervoet toetsen + 2x binnenkant linkervoet toetsen + 2x buitenkant linkervoet toetsen.

Bal voorwaarts toetsen met volle wreef voorkeurvoet.

Bal voorwaarts toetsen met volle wreef niet-voorkeurvoet.

Bal afwisselend links en rechts opwaarts trappen met volle wreef.

Combinatie van voorwaarts-opwaarts trappen binnen- en buitenkant volle wreef.

Niveau C

1 Bal voorwaarts-opwaarts toetsen en opvangen handen.
2 Bal voorwaarts-opwaarts toetsen andere voet en opvangen handen.
3 Bal voorwaarts-opwaarts toetsen en bal terugspelen andere hand.
4 Bal voorwaarts-opwaarts toetsen en controle met voetzool voorkeurvoet.
5 Bal voorwaarts-opwaarts toetsen en controle met voetzool niet-voorkeurvoet.
6 Bal opwaarts toetsen met binnenkant linker- en rechtervoet en bal tussen de voeten proberen te klemmen.
7 Bal rugwaarts trappen met hiel en bal opvangen handen.
8 Bal rugwaarts trappen met andere hiel en opvangen handen.
9 Bal zachtjes toetsen met bovenkant knie.
10 Bal zachtjes toetsen met bovenkant knie, afwisselend links en rechts.
11 Bal toetsen met rechterwreef, punt van rechtervoet blijft op de grond.
12 Bal toetsen met linkerwreef, punt van linkervoet blijft op de grond.
13 Bal voorwaarts toetsen rechtervoet, bal tussen benen, terug voorwaarts toetsen rechtervoet.

14 Bal voorwaarts toetsen linkervoet, bal tussen benen, terug voorwaarts toetsen linkervoet.

15 Bal voorwaarts toetsen, bal proberen klemmen tussen knieën.

Praktisch : gezien het netje van nylon is, moet enig contact met steen of beton worden vermeden. Om vroegtijdige slijtage uit te sluiten worden de oefeningen best uitgevoerd op een begroeide grasmat (of binnenhuis -tapijt).

Handleiding : de trainer stelt de lengte in van de koord ( van schouderhoogte tot 10 cm van de grond) . De speler neemt de lus bij het uiteinde van de koord, en steekt hand door de lus, neemt het handvat vast, kneukels naar boven en koord tussen de middel- en ringvinger. Spelers houden het handvat ter hoogte van de schouder, arm al dan niet volledig of half gestrekt. Alle oefeningen worden zowel met de linker- als met de rechtervoet uitgevoerd. Het is ook belangrijk om het netje afwisselend in linker- en rechterhand vast te houden. Eventueel kunnen de soccer-pal -oefeningen ritmisch begeleid worden met muziek. Laat de kinderen regelmatig vrij improviseren en creatief zijn met de soccer-pal (= speelgoed).